تایر پهن دوچرخه سایز 16 یاسا / لاستیک دوچرخه

Wide bicycle tire 16 brand Iran Yasa - 6 11