تایر پهن دوچرخه سایز 16 یاسا / لاستیک دوچرخه

Wide bicycle tire 16 brand Iran Yasa-1 11