روکش سیم ترمز و سیم دنده دوچرخه متری سه لایه چین

Brake wire cover and three-layer Chinese bicycle gear wire 7