سیم پره دوچرخه 24 بسته 10 عددی

Bicycle blade wire 24 11